TEXTIL - MÓDA
ÚVOD KATALOG NOVINKY AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
KÓD
Dagmar Hastrdlová
Adresa
TEXTILMODA
Malé Březno 85
Ústí nad Labem
400 02
Česká republika
74472101
nejsme plátci DPH
.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

. . .
PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
Přihlašovací jméno *
Heslo *
Heslo znova *
KONTAKTNÍ ÚDAJE
E-mail *
Telefon *
Mobilní telefon
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Jméno *
Příjmení *
Firma
Ulice a číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Země *
DIČ
DORUČOVACÍ ÚDAJE
V případě, že jsou doručovací údaje stejné
s fakturačními, není je již potřeba vyplňovat
Jméno
Příjmení
Firma
Ulice a číslo popisné
Obec
PSČ
Země
Souhlasy s podmínkami GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana osobních údajů Informace o tom jak zpracováváme Vaše osobní údaje. V souvislosti s prodejem našich produktů a poskytováním souvisejících služeb. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji našich produktů nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu. Prostřednictvím těchto zásad zpracování osobních údajů, Vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje , a o vašich právech . Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami . V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. - Správcem vašich osobních údajů je Dagmar Hastrdlová ,Malé Březno 85 Ústí nad Labem 40002 textilmoda@seznam.cz evidující úřad:351001 - Magistrát města Ústí nad Labem  IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 74472101  - Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách . www.textilmoda.cz _ Abychom vám mohli dodávat naše zboží a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy . - Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem dodávání zboží a správy zákaznického vztahu s vámi. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely: Prodej zboží a související služby. Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt. Smluvní vztah s vámi trvá po dobu existence vašeho zákaznického účtu, který si založíte při vašem prvním nákupu na našich internetových stránkách www.textilmoda.cz Pokud nám sdělíte, nesouhlas , tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný důvod pro jejich uchování a nebudeme vás nadále považovat za svého zákazníka.  V případě, že při vašem nákupu nedošlo k založení zákaznického účtu (např. pokud byla objednávka provedena po telefonu, e-mailem ,bez registrace nebo jinak), tak budeme vaše údaje uchovávat po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt, pokud nutnost delšího uchování nevyplývá z jiných zákonných účelů . - Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména: Účetní,daňový poradce, právní zástupci Pojišťovny v případě řešení pojistných událostí; Odeslání zásilky- Přepravní společnostem Platby: Platby na našich internetových stránkách -platba na účet. Dobírka – Přepravní společnost,Česká Pošta Obrátí-li se na nás veřejný orgán právní moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit - Zabezpečení DAT Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů. Byla zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti .S cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření. - Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, tak budeme vámi sdělené údaje uchovávat do vyřízení vašeho požadavku: Telefonické hovory s vámi nenahráváme. - Zasílání upomínek. Pokud není splatná faktura za vámi vybrané zboží včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.  Dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění našich právních nároků. - Účetní a daňové doklady Některé osobní údaje jsou uvedeny na účetních dokladech ( fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat. - Zpracováváme Vaše osobní údaje,které nám poskytnete Jedná se zejména o následující identifikační údaje: • jméno, příjmení, adresa bydliště ( případ. doručovací), IČO, • údaje o vaší aktivitě ,případ. hodnocení na našich a Vašich internetových stránkách.(případ. profilech) • vaše e-mailová adresa a telefonní číslo); číslo bankovního účtu • údaje o dodaném zboží a službách a platební historie zákazníka) - Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím a službami. - Cookies Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky. - Vaše práva V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. Máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže. - Odvolání souhlasu - vymazání vašich osobních údajů Můžete nás kdykoliv požádat odvolání souhlasu,úpravu nebo o vymazání vašich osobních údajů: Kontaktní údaje: textilmoda@seznam.cz Dagmar Hastrdlová,Malé Březno 85 ,Ústí nad Labem , 400 02 - Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz. E-mail: oficiální: posta@uoou.cz Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 20. května 2018. *
* označené údaje jsou povinné
.
zaregistrujte se
LOGIN
HESLO
trvalé přihlášení
zapomněli jste heslo ?
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .